PU

PU

โพลียูรีเทนเป็นวัสดุที่สามารถนำมาใช้งานได้หลายอย่าง จากคุณสมบัติความทนทาน ความยืดหยุ่น และทนการสั่นสะเทือน โพลียูรีเทนจึงทนต่อการแตกร้าวสูง ทั้งยังสามารถรองรับน้ำหนักมากๆ ได้ นอกจากนี้ยังมีระดับอุณหภูมิการใช้งานกว้าง คือ ตั้งแต่ -40C ถึง 120C

คุณสมบัติทางกายภาพของโพลียูรีเทน

 • ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม
 • ทนการกระทบกระแทก
 • เกาะติดโลหะและพลาสติก
 • ทนการตัดและการฉีกขาด
 • ต้านทานการล้าตัว
 • เป็นฉนวนกันไฟได้ดี
 • แบกรับน้ำหนักได้มาก
 • กันน้ำ

  ลักษณะทั่วไป :

  มีลเลเบิลโพลียูรีเทน เป็นพลาสติกที่มีคุณลักษณะโดดเด่น กว่าวัสดุโอริงประเภทอื่น ในด้านความทนทาน ต่อการกัดกร่อน และการต้านทานแรงดึง

  ระดับอุณหภูมิการใช้งาน (ที่ส่วนประกอบมาตรฐาน) : -40?F ถึง +175?F (เฉพาะในที่ร้อนแห้งเท่านั้น)
  ความแข็ง (Shore A) : 40 ถึง 90

  ลักษณะเด่น : มีลเลเบิลโพลียูรีเทน เป็นวัสดุที่เหมาะนำมาทำซีล ใช้ในงานไฮดรอลิกที่มีความกดสูง หรือมีน้ำหนักการกระแทกที่รุนแรง รวมทั้งมีการกัดกร่อนเกิดขึ้น เพราะจะได้ซีลที่มีประสิทธิภาพการใช้งานสูงมาก

  ที่ระดับอุณหภูมิถึง 158?F มีลเลเบิลโพลียูรีเทนจะมีคุณสมบัติทางเคมีคล้ายกับไนตริล กล่าวคือ สามารถทนต่อน้ำมันปิโตรเลียม เชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอนและไฮดรอลิกได้ดี ทั้งยังทนต่อปฏิกิริยาออกซิไดซิ่งของโอโซน และการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ อันเนื่องมาจากแสงอาทิตย์ได้ดีด้วยเช่นกัน

  ลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งของมีลเลเบิลโพลียูรีเทนคือ สามารถโค้งงอตัวในที่อุณหภูมิต่ำได้ดี

  ข้อจำกัด : ในที่อุณหภูมิสูง มีลเลเบิลโพลียูรีเทนจะอ่อนตัว และคลายความแข็งแรงทางกายภาพ รวมทั้งความต้านทานทางเคมี ได้มากกว่าพลาสติกชนิดอื่นๆ นอกจากจะมีการผสมส่วนผสมพิเศษเข้าไป ทั้งยังมีแนวโน้มที่จะเสื่อมประสิทธิภาพลงอย่างรวดเร็ว เมื่อต้องใช้งานกับกรดเข้มข้น คีโตน เอสเตอร์ คลอริเนตไฮโดรคาร์บอน ไนโตรไฮโดรคาร์บอน และน้ำร้อน

 • TEFLON เทฟล่อนเป็นวัสดุที่แข็งแรง ทนต่อสารเคมี และมีระดับอุณหภูมิการใช้งานที่กว้างมาก ระดับอุณหภูมิการใช้งาน (ส่วนประกอบมาตรฐาน) : -300F ถึง +450F (เฉพาะในที่ร้อนแห้งเท่านั้น) ความแข็ง (shore A) : 98

  ลักษณะเด่น : เทฟล่อนเป็นวัสดุที่ทนต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยมแม้ในที่อุณหภูมิสูง ซีลจากเทฟล่อนจะมีคุณสมบัติโดดเด่นมากในเรื่องของความคงทนต่อสภาพอากาศ การต้านทานโอโซน และตัวทำละลาย เช่น acetone, MEK, xylene ซึ่งล้วนมีส่วนทำให้วัสดุเสื่อมคุณภาพนอกจากนี้เทฟล่อนยังเป็นวัสดุที่สามารถต้านทานแรงดึงได้สูงถึง 2,500-3,500 psi. และสามารถยืดขยายได้ถึง 300 % รวมทั้งเป็นวัสดุที่แข็งแรง ทนการกระแทก มีความเสียดทานต่ำ และไม่เสียรูปแม้ในที่มีอุณหภูมิสูง

   

  PEEK = Polyether ether ketone โพลิอีเทอร์คีโทน เป็นโพลิเมอร์ที่ได้จากปฏิกิริยาระหว่างอีเทอร์กับอีเทอร์คีโทน มีคุณสมบัติที่สำคัญคือ ทนต่อรังสี และกัมมันตรังสี , ทนต่อความร้อนสูง , ใช้ทำปลอกหุ้มสายไฟฟ้า , ขวดใส่กรด และสารเคมี , ใช้ทำภาชนะความร้อนสูง

   

  CAST NYLON เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากขบวนการโพลิเมอร์ไรเซชั่น (Polymerization) ของคาร์โปรแลคตัม ( - Carprolactam) ในแม่พิมพ์ในสภาพความ ดันบรรยากาศ จนทำให้ได้ไนล่อนโพลิมเมอร์ขึ้น ขบวนการผลิตนี้สามารถผลิตได้ ทุกขนาดทุกรูปแบบโดยไม่มีข้อจำกัด เมื่อเทียบกับขบวนการผลิตแบบอื่น


  Polyethylene (UHMW-PE 1000) คือ พลาสติกเทคนิคชนิดหนึ่งประเภท โพลีเอกทิลีนชนิดมีความหนาแน่นของโมเลกุลสูง มีลักษณะทางกายภาพเป็นวัตถุทึบแสง ปกติจะมีสีขาวขุ่น ผิวมีลักษณะลื่น คุณสมบัติที่ดีเด่นนั้นคือ มีความหนาแน่นของโมเลกุลสูงถึง 6,000,000 โมล/กรัม จึงส่งผลให้ UHMW-PE 1000 มีความทนทานต่อการสึกหรอสูงมาก เหมาะกับงานที่ต้องการความทนทานต่อแรงกระแทกและเสียดสี นอกจากนี้แล้วยังคงทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีด้วย


  Nylon, Polyamide (Nylon 6) คือ พลาสติกเทคนิคประเภท ไนล่อน 6 มีลักษณะทางกายภาพเป็นวัตถุทึบแสง คุณสมบัติที่สำคัญ คือ มีความแข็งเหนียว ไม่เสียรูปทรงง่าย เหมาะสำหรับงานรับแรงมากๆ ทนต่อการกัดกร่อนและการเสียดสี Nylon 6 เหมาะสมกับการนำมาใช้งานประเภททำเฟือง ล้อ ลูกกลิ้ง

  High density polyethylene เป็น PE ที่มีความหนาแน่นตั้งแต่ .940 g/cm 3 ขึ้นไป ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เช่น ขวด, แผงบรรจุยา,ภาชนะบรรจุเครื่องสำอาง, เครื่องใช้ในบ้าน , ของเด็กเล่น , รองเท้า,เสื่อ,เชือก, แห, อวน,ฉนวนหุ้มสายไฟ และสายเคเบิ้ล,วัสดุเคลือบผิว,ท่อน้ำชนิดแข็ง,ท่อน้ำมัน, ถุงหูหิ้ว, ถุงขยะ, ชิ้นส่วนรถยนต์ , ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า


  POM เป็นชื่อย่อมาจาก POLYXYMETHYLENES จัดได้ว่าเป็นเอ็นจิเนียร์ริ่ง พลาสติกที่มีคุณสมบัติโดยรวมเป็นอันดับหนึ่ง เพราะมีความแข็งแรงที่สุด (Tensile Strength) มีความแข็งในขณะที่มีการสปริงตัวได้ดี (Flexural Modulus) รับโหลดได้นาน(Fatigue Life) และมีการคงสภาพของรูปทรงดีมาก(Stability)POM เป็นโพลิมเมอร์ที่มีโครงสร้างโมเลกุลเรียงตัวสม่ำเสมอ คือ -CH2-O-CH2-O- ดังนี้ไปเรื่อยๆ มีความสมมาตรกัน(Symmetry) และมีความยืดหยุ่นตัวดี (Flexibility) จึงส่งผลให้ POM มีความแข็งแรงสูง ทนต่ออุณหภูมิสูงได้ดี

   

  ฟีนอลฟอร์มาลดีไฮด์ (Phenol Formaldehyde : Bakelite) หรือเบกกาไลต์ เป็นพลาสติกประเภทเทอร์โมเซ็ตชนิดแรก ที่รู้จักมานาน มีสีน้ำตาลคล้ายขนมปัง มีความแข็งและอยู่ตัว เรซินชนิดนี้ มีทั้งที่เป็นของเหลวใส เหมาะสำหรับหล่อในพิมพ์ และแบบที่เป็นผง สำหรับการขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ ซึ่งชนิดหลังนี้มีสีน้ำตาลดำเพียงอย่างเดียว

   

  ACKELIC สามารถดัดเป็นรูปต่างๆ ได้ตามต้องการ ด้วยความร้อน มีน้ำหนักเบา โดยมีน้ำหนักเพียงครึ่งหนึ่ง ของน้ำหนักแผ่นกระจก ขนาดเดียวกัน สามารถต้านแรงกระแทก ได้มากกว่ากระจกถึง15 เท่า ไม่ทำปฏิกิริยา กับสารละลายเกลือ น้ำมัน น้ำมันเชื้อเพลิง เช่น ก๊าซโซลีน สารเคมีและด่าง นำมาเลื่อย ตะไบ เจาะรู หรือเข้าเครื่องตัด เป็นรูปต่างๆ ได้ตามต้องการ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ซิลค์สกรีน สลักลงบนแผ่น อะคริลิค หรือนำมาเชื่อมต่อกันได้

  PU โพลียูรีเทนเป็นวัสดุที่สามารถนำมาใช้งานได้หลายอย่าง จากคุณสมบัติความทนทาน ความยืดหยุ่น และทนการสั่นสะเทือน โพลียูรีเทนจึงทนต่อการแตกร้าวสูง ทั้งยังสามารถรองรับน้ำหนักมากๆ ได้ นอกจากนี้ยังมีระดับอุณหภูมิการใช้งานกว้าง คือ ตั้งแต่ -40C ถึง 120C

   

  พอลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinylchloride : PVC) เป็นพอลิเมอร์ที่สำคัญที่สุดในกลุ่มไวนิลด้วยกัน มักเรียกกันทั่วไปว่า พีวีซี เนื้อพีวีซีมักมีลักษณะขุ่นทึบ แต่ก็สามารถผลิตออกมา ให้มีสีสันได้ทุกสี เป็นฉนวนไฟฟ้าอย่างดี ตัวมันเองเป็นสารที่ทำให้ไฟดับ จึงไม่ติดไฟ มีลักษณะทั้งที่เป็นของแข็งคงรูป และอ่อนนุ่มเหนียว เรซินมีทั้งที่เป็นเม็ดแข็งหรืออ่อนนุ่ม และเป็นผง จึงสามารถนำไปใช้งาน ได้อย่างกว้างขวาง

   

  UPVC (Unplasticized polyvinyl chloride) โพลิไวนิลคอลไรด์ ชนิดไม่ใส่สารเสริมสภาพพลาสติก มีคุณสมบัติแข็งแต่เปราะ ใช้ทำฟิล์ม ใช้เคลือบ ทำขวดน้ำมันพืช กรอบหน้าต่าง ท่อน้ำ

   

  Visitors: 55,621